Vad har vi för fisk i Tjärnesjön?

Tillgången på fisk har varierat i sjön, främst på grund av att den fungerade som referenssjö under en lång tid och därför inte fick kalkas.

Kort historik

Fram till 1995 var Tjärnesjön en av de sjöar som ingick i ett projekt för att studera försurning och kalkning.
 Den försurning som föjde av att sjön inte kalkades under denna tid har förändrat fiskbeståndet.
 Den tidigare rika förekomsten av siklöja minskade, för att försvinna helt 1977.

Till följd av försurningen så har abborrbeståndet kunnat växa sig starkt utan konkurrens från andra fiskarter och medelvikten på abborren är nu ganska hög (78 gram).
 Detta har visats sig i de provfisken som genomförts av Länsstyrelsen.

Inplantering

Sedan mitten på 30-talet har man planterat in fisk i sjön.
 Hallands Hushållningssällskap gjorde den första inplantering av sikyngel 1936. Inplanteringen fortsatte fram till 1945.
 Det har också gjorts ett par försök att inplantera kräftor, det första 1950 med flodkräfta, vilket misslyckades.
 Efter de kalkningsåtgärder som genomfördes på 90-talets senare hälft gjordes ett försök att plantera in signalkräftor, men också detta misslyckades.

Mörten var en av de fiskarter som försvann på grund av försurningen men våren 2001 hämtades mört från Haxeredssjön för att släppa i Tjärnesjön. Inplanteringen lyckades, och sjön har nu ett bestånd av denna fiskart.

Ålens bestånd har också varierat kraftigt över tiden och den för nu en tynande tillvaro.

Den senaste inplanteringen genomfördes 2003 – 2005 med utsättning av befruktad siklöjerom från Hjärtaredssjön. Vid provfiske 2006 konstaterades att inplanteringen lyckats, siklöjan är tillbaka i sjön.

Dessutom har braxen invandrat spontant, okänt på vilket sätt. Vid fiske 2008 i Backaviken fångades flera stora braxen.

Fisken idag

Idag finns det förutom det stora beståndet av abborre och gädda även mört, sik, siklöja, braxen och ål.

9 tankar kring ”Vad har vi för fisk i Tjärnesjön?

 1. Hejsan hittade eran sida genom ifiske och undrar lite är det motorbåt man kan hyra? Är sjön djup eller grund?

  Tack på förhand carl

  1. Hej Carl!

   Föreningen hyr ut roddbåtar. Jag känner inte till om någon hyr ut sin privata motorbåt.
   Sjön har ett mycket varierat djup. Maxdjupet är ca 30 m, medan passagen mellan den stora viken i norr, Kärnebygd-viken, och resten av sjön endast är någon meter. Några stenar som är lätta att gå på är utmärkta med bojar.

   mvh
   Johanna D

   1. Okej:) låter trevligt är sjön väldigt stor eller orkar man ro till dom bra fiske ställena?

  1. Man får campa i enlighet med allemansrättens regler, dock är det ganska begränsat med ställen kring sjön där det är lämpligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *